Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekOsoba Císaře Palpatina doslova otřásla historií Galaxie. Palpatinův vzestup byl dlouhý. Po stovky let vládl galaxii Senát, chráněný řádem Rytířů Jedi. Ale republika se stala příliš velkou a příliš prolezlou korupcí a osobními ambicemi. Postupem času senátoři Staré republiky podléhali vábení moci a bohatství. Někteří spojili své zájmy se zájmy rozličných korporací, jiní věrně následovali ambicióznější senátory toužící po moci a neopovrhující žádnými prostředky. Začal pád Staré republiky a ani nejmoudřejší a nejctiho

Senátor Palpatine, zpočátku bezvýznamný muž s nezajímavými záznamy pocházející z planety Naboo tehdy započal svou cestu k moci. Po celá léta získával pozice v důležitých klubech a výborech Senátu. V nich býval pouhým tichým pozorovatelem, a nezískal si tak téměř žádné nepřátele. Zdálo se, že postrádá ambice - což hrálo v jeho prospěch. Jakmile započal rozpad Senátu a Staré republiky začal Palpatine jednat, získávajíc tak oblibu a podporu. Pouze málokteří v Senátu - Starší senátorka Mon Mothma, Senátor Bail Organa z Alderaanu a Garm Bel Iblis z Corellia - rozpoznali Palpatinovy machinace a rozhodli se učinit vše, aby jej zastavili.

dnější senát

To vše však bylo příliš málo. Světy Republiky byly unavené korupcí v Senátu a sociálními nespravedlnostmi. Chtěli silného vůdce, který by je vyvedl z krize. Palpatine se rozhodl, že jej dostanou. Díky podpoře několika mocichtivých senátorů a obchodníků byl zvolen prezidentem Republiky. Mnozí Republikáni byli zmateni Palpatinovými manévry soudíc, že nový prezident je schopen vrátit zpět slavné dny republiky. Nikdo v celé Galaxii netušil, co se ve skutečnosti stane. Jakmile byl ve svém úřadě bezpečný a získal potřebné kontakty, vyhlásil Palpatine Nový pořádek a prohlásil se Císařem Galaxie. Slíbil změnit galaxii na něco, co v její historii nemělo obdoby a tento slib brzy splnil. Tak se zrodilo Impérium.

Nový pořádek se ujal rychle - často za pomocí zbraní a síly nového Imperiálního loďstva. Senátoři, kteří proti takovému postupu vznášeli námitky byly uvězněni. Byly podepsány rozsudky smrti nad Mon Mothmou a Belem Iblisem. Oba sice uprchli do ilegality, ale jejich rodiny byly vyvražděny

Není jasné, kdy začal Císař používat temnou stranu síly, ani kdy ji byl zcela pohlcen. Je však jisté, že první věc, kterou poté udělal bylo zahájení války proti Rytířům Jedi pokoušejícím se zastavit Nový řád. Ti sice byli silní a ovládali sílu, ale proti Imperiální armádě a loďstvu neměli nejmenší šanci. Mladí muži v celé galaxii byli nuceni vstoupit do řad Imperiální válečné mašinérie. Jediové však nebyli jedinou hrozbou Impéria. Senátoři v ilegalitě založili Alianci, jejímž cílem bylo vrátit zpět slávu a moc Republiky. Mon Mothma poslala "Formální založení Rebelské Aliance" Císaři a všem médiím. Císař nebyl tímto prohlášením ani překvapen, ani pobouřen - byl jím potěšen. Hrozba za strany Aliance mu dala příležitost a moc vyhladit poslední zbytky Staré republiky.

Palpatine se však stále obával Rytířů Jedi. Ti totiž mohli pomocí Světlé strany Síly porazit samotného Císaře a zničit tak jeho Temnou moc. Proto Císař a jeho nový Temný pán ze Sithe, Darth Vader, zahájili rozsáhlé tažení proti nim a téměř je zničili. Jejich světelné meče neznamenaly proti Temné Síle vůbec nic. Jediové byli loveni po celé galaxii a jen nemnoha se podařilo se ukrýt.

Palpatine sestavil skupinu na Sílu citlivých kandidátů, kteří byli trénováni v různých dovednostech. Z některých se stali válečníci Dark Sideři, a jiní, jako Roganda Ismaren, se stali jejich společníky. Krásná a mladá Mara Jade byla vychována jako zabiják a perfektní špión - jako tajemná "Císařova ruka". Přestože Palpatine nesnášel nelidské rasy, zjistil, že mnozí z nich mají talent pro použití Síly. Byli schromážděni v citadele na Byssu, kde byli cvičeni v použití Temné strany. Všichni byli loajální a zcela poslušní k Císařově vůli. Byli však slabší než Císař neboť ten si nepřál, aby se proti němu někdo z nich mohl postavit. Už tak byl Vader silný jako Palpatine - u Vadera si však Císař mohl být jistý jeho oddaností k Temné straně síly.

Impérium se rozrůstalo tak rychle, jak mohly být nové planety podrobovány a zotročovány. Vznikly nové, vyšší hodnosti jako hodnost Velkoadmirála. V této době vznikl také titul Grand Moff, pro osoby odpovědné přímo Císaři za bezproblémovou správu některých galaktických sektorů. Prvním z Grand Moffů se stal Tarkin, kterému byly svěřeny Outer Rim Territories. Tarkin vytvořil dokument, známý jako Tarkinova doktrína, který poskytl Říši přesnou formulaci Imperiální politiky. Tarkin také podnítil vypracování plánů stavby Hvězdy smrti, která měla svou silou přesvědčit národy galaxie o zbytečnosti odporu k Imperátorově vůli.

Palpatine se stal mistrem Temné strany Síly. Čím byl silnější, tím rychleji jeho tělo stárlo stravováno Temnotou. To byl důvod proč byl Palpatine fascinován technologií Spaartských klonovacích válců. Doufal, že bude moci přenést svou duši a mysl do mladšího a silnějšího těla svého klonu. Pokračoval v pokusech vědců Staré republiky a vytvořil klon Mistra Jedi jménem Jorus C'Boath, který býval Palpatinovým poradcem v Senátu (než jej Císař nechal zabít svým nejschopnějším velitelem Thrawnem).  Brzy však zjistil, že klony nejsou po mentální stránce příliš stabilní a trpí mnoha duševními poruchami. Zhruba ve stejné době zjistil C'Boathův klon, že je schopný používat Sílu. Císař založil přísně tajnou klonovací továrnu na Byssu, kde pomalu dorůstaly jeho klony. Pro jistotu umístil množství klonovacích válců do tajného skladiště v hoře Mount Tantiss na světě zvaném Wayland.

Císař ovládal galaxii tak, jako ovládá loutkař svou loutku. Světlá strana Síly zmizela společně se zbytky rytířů Jedi. Stará republika byla zničena a nahrazena Impériem. Rebelské protiakce byly směšně neúčinné, jejich intriky a jejich partizánský boj neznamenal pro Císaře žádnou hrozbu. Tarkinova superzbraň - Hvězda smrti měla být již brzy dokončena. Zdálo se, že již není žádná naděje.

Rebelský špión se v odvážné a nebezpečné misi zmocnil plánů Hvězdy smrti a dopravil je na palubu Tantive, koreliánské korvety patřící princezně Leie z Alderaanu. Vaderovi se podařilo se korvety zmocnit, ale plány na ní již nebyly. Vader se vydal po stopách těchto plánů Hvězdy smrti a pomocí imperiálního sledovacího zařízení se dozvěděl Tarkin pozici rebelské základny a zaútočil na ní. Rebelové však dokázali analyzovat plány bitevní stanice, odhalit její slabá místa a díky neuvěřitelné odvaze svých pilotů a s pomocí štěstí a Síly ji zničit. Vader oznámil Císaři, že stanici zničil někdo, kdo používal Světlou stranu síly - sice slabě, ale přece a že poslední z Jediů - Ben Kenobi zemřel. Bylo jasné, že Rebelie je silnější, než si kdokoli mohl představit. Impérium stálo tváří v tvář hrozbě svého konce.

Po zničení rebelské základny na Hothu, nařídil Palpatine Vaderovi, aby chytil, nebo zničil svého syna Luka, který byl schopen ovládat sílu, stejně jako jeho otec. To se Vaderovi téměř podařilo na Bespinu, kde Luka vlákal do pasti. Nicméně i odtud se Vader vrátil s nepořízenou a předstoupil před svého pána, aby mu ohlásil svůj neúspěch. Císař však již v té době osnoval další plán - plán, který měl definitivně zničit Rebelii a obnovit pořádek a mír v galaxii. Návnadou v tomto plánu byla druhá Hvězda smrti, kterou Císař tajně stavěl na oběžné dráze měsíce Endoru. Císařovi agenti předali tuto informaci Rebelským špiclům a velení Aliance odpovědělo přesně tak, jak Císař předpověděl. Útokem celé své flotily proti údajně nedokončené a nebráněné stanici. Jediné, co však nebylo hotovo, byly generátory štítu, které byly nahrazeny štíty z měsíce, hlídanými Císařovými elitními jednotkami Stormtrooperů. Stanice byla chráněna Imperiální flotilou skrytou ve stínu měsíce. Past byla dokonalá.

Luke Skywalker se vydal do rukou svého otce a ten jej přivedl před svého mistra. Císař však selhal ve svém úsilí o převedení mladého Skywalkera na temnou stranu Síly. Luke Skywalker před tím porazil svého otce v souboji meči a tím, že jej nezabil téměř osvobodil Anakina od moci Temné strany. Císař si uvědomil, že pokud nechce Vadera ztratit musí Luka zničit. Použil veškerou svou moc a koncentraci na téměř bezmocného Luka. Ten na pokraji smrti, v agónii zavolal naposledy svého otce a tím jej zcela vymanil z Cisařovy moci. Anakyn Skywalker svrhl svého Mistra do jádra reaktoru. I po Císařově smrti však Palpatinova vůle nezanikla - jeho temná duše se stále nachází na místě kde zemřel - na orbitu Endoru - a bude tam navěky.